Спомен за някогашните плодове и зеленчуци и къде изчезна вкусният български домат

Спомен за някогашните плодове и зеленчуци и къде изчезна вкусният български домат

Хората, родени и отраснали преди 1989 г. си спомнят за прекрасните български домати и техния неповторим вкус, аромат и вид.

Сега най-често на трапезата си слагаме пластмасови домати без никакъв вкус и вид, които доста често са хрупкави.

За онези червени, вкусни и сочни български домати, които масово са се произвеждали у нас по времето на социализма, сега се носят само митове, а от тях е останал само вкусният спомен.

Доматите, които са се произвеждали в ТКЗС-тата по времето на социализма в България са изглеждали не толкова красиви и лъскави и не толкова порцеланови с пластмасов вид. Били са червени, вкусни и апетитни, с тънка ципа и с много сок.

И ако тогава домат от 120-130 грама се е считал за сравнително едър, то според днешните стандарти би бил доста ситен и би минавал за трето качество.

До началото на прехода производителите у нас са отглеждали само български сортове домати. В момента 90% от сортовете, които се сеят, са холандски и френски. Според земеделските стопани преимуществото им е това, че дават по-голям добив, по-дълготрайни са и твърди, каквото е и изискването на търговците – домати с добър пазарен вид, които да издържат не само седмица, а цял месец, без да се развалят. Така се стимулира да се произвеждат домати не по вкуса на консуматора, а в интерес на производителя и на търговеца. Разчита се, че потребителят ще свикне и той наистина свиква – и това не е само с доматите, а с всички плодове.
Повечето домати на пазара днес са вносни – от Македония, Гърия или Турция, с дебели кори, твърда сърцевина и без почти никакви здравословни качества. А е имало години, когато страната ни е заемала челните места в Европа по преработка и износ на домати, чийто вкус и здравословни качества биха били несравними с днешните.

Страната ни има добри традиции в отглеждането на домати. Преди 1989 г. са се отглеждали основно ранни и средноранни домати, които са се използвали за преработване в консервните предприятия, за пряка консумация и за износ. Най-подходящи природни условия за отглеждането на ранни домати в България са създадени в Санданско-Петричкото поле, Горнотракийската низина, средното течение на Тунджа и Бургаската низина. В Дунавската равнина са се отглеждали предимно средноранни сортове. Традиционно около половината от производството на домати е било съсредоточена в Пазарджишко-Пловдивското поле, Средната Дунавска равнина и Бургаската низина.

През 80-те години на миналия век площите с домати на открито в България са били около 280-300 хил. дка. За сравнение през 1939 г. година те са били едва 20 000 декара. По времето на социализма средните добиви са били около 3 000 кг/дка и общото производство е достигнало максимума си между 800 и 900 хил. тона. С това България би била сега на пето място в Европа след четирите средиземноморски страни (Италия, Испания, Гърция и Португалия). На глава от населението сме били и още по-напред, след Чили, Италия и Португалия.

С домати са били засаждани и големи полски поливни площи, които се прибират механизирано с комбайни или с влагане на много ръчен труд. България е била на едно от първите места в Европа по преработка и износ и на домати като различни продукти (белени консервирани домати, пюрета и пастети). Тогава държавата е давала и огромни средства за селекция на нови сортове и постоянно е разнообразявала асортимента, а сортовете и хибридите са били на световно ниво.

Производството на домати, както всички интензивни култури и подотрасли в годините след 1989 г. преживява рязък срив. От 1990 г. до 2000 г. производството намалява повече от 2 пъти до 409 хил. тона. В следващите 4 години до 2004 г. се свива още два пъти до 213 хил. тона, а след това до 2011 г. – до само 103 хил. тона. В резултат на това сега произвеждаме повече от осем пъти по-малко домати. Това за страни с добри условия и традиции за зеленчуково производство е невероятен провал, който сигурно няма аналог в европейското земеделие. След нас са само северните европейски страни, където няма условия за културата, както и най-малките страни на ЕС. Причина за малкото производство са не само намаляващите площи, но и ниските и силно вариращи добиви по години средни добиви – от 1.7 до 2.9 тона/дка, които до 3-4 пъти по-ниски от страните със съвременно зеленчуково производство. Сега България произвежда около 110 пъти по-малко домати от Турция, около 14 пъти от Гърция, 6 от Румъния, 8 от Холандия и 2 от Белгия. Затова не е чудно, че в нашите пазари рязко доминират вносните домати (около 80-90% по неофициални оценки). Като суровина за преработка се използва главно внос на домати от чужбина.

Днес световното производство на домати през възлиза на около 160 млн. тона с постоянен ръст по години. Подчертано най-големият производител е Китай, следван от САЩ. Турция е третия водещ производител на домати в света, с производство на около 11 млн. тона и водещ производител на преработени продукти от домати. В Европейския съюз водещите производители са Италия, Испания, Гърция и Португалия. В Холандия и Франция пък се получават най-високите добиви от единица площ. По консумация на глава от населението на първо място е САЩ.

Състоянието на нашето зеленчуково производство е не само кризисно, а направо трагично. Освен доматите, драстично е намаляло и производството на чушки, краставици,лук, чесън и др. Вече 25 години площите, добивите и продукцията зеленчуци намаляват, без реална тенденция за положителна промяна. Причините са комплексни, но основната е погрешната поземлена реформа, с която бяха раздробени и ликвидирани големите зеленчукови насаждения, както и липсата на държавна политика. Затова допринася и мегаломенията на социализма за създаване на огромни комплекси, които не могат да се стопанисват при условията на частна собственост, както и липса на интерес и квалификация на новите собственици. Унищожаването на преобладаващата част от поливните системи е друга национална трагедия, с която се намали рязко възможността за отглеждане на поливните градински култури.

В България сега има много дребни производители, но липсват каквито и да е пазарни връзки между тях, за да могат нормално да реализират своята продукция. Няма почти никакви средства за модернизация на производството и внедряване на нови технологии. Твърде ограничени и нищожни са възможностите за получаване на кредити. Това е така поради политиката, която водят банките, и липсата на възможности у производителите да покриват исканото голямо обезпечение. Не на последно място е огромният процент на „сива икономика” в сектора. Публична тайна е, че от години в сектора се разчита на много ръчен труд при тежки условия. Голям е и делът на нелоялна конкуренция, която произвеждащите земеделци у нас, търпят от вносителите и за, която непрекъснато се говори, но файда няма.
Неблагоприятните фактори за възстановяване и развитие на зеленчуковото производство на съвременно равнище основно са: малката или почти никаква помощ от страна на държавата и със средства от ОСП; невъзможност да се конкурира субсидираното производство и контрабандния внос от други страни; ниското ниво на организираност на производителите; нарушена връзка между производство и пазар; липсата на достатъчно поливни площи и скъпа вода за поливане, остаряла материална база и недостатъчно обучение и квалификация на заетите в градинарството.

И докато не се вземат подходящите мерки, които да доведат нещата в сектора в правилната посока, само можем да си задаваме въпроса „Ще си върнем ли някога вкуса на автентичния български домат?”, без да има откъде да получим отговор.

Loading...

Ще  бъдем Благодарни да споделите и вашето мнение в полето за коментар

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.